Κλάδοι δικαίου

Γενικό αστικό δίκαιο :

  • - συμβατική και νομική ευθύνη για προιώντα και παροχές
  • - δίκαιο αδικοπραξίών
  • - εμπράγματο δίκαιο

Οικογενειακό δίκαιο (και με εφαρμογή Ελληνικού Δικαίου) :

  • - διαδικασίες διαζυγίου
  • - γονικής μέριμνας
  • - και διατροφής

Συγκοινωνιακό και ασφαλιστικό δίκαιο :

  • - παραβάσεις του ΚΟΚ και αστική ευθύνη

Δίκαιο Τεχνολογιών Πληροφορίας :

  • - αγοραπολησίες μέσω διαδυκτίου (e-commerce)
  • - ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού

Διοικητικό δίκαιο :

  • - ιδιαιτέρως ζητήματα άδειας κυκλοφορίας